Funkcionalnost poslovnog programa

Izdavanje računa

Izdavanje računa

Kreirajte prvi račun za manje od 10 minuta, svaki sledeći za manje od 2. Bilo da imate definisan šifarnik artikala i klijenata ili tek počinjete sa radom u aplikaciji, formiranje računa je brzo i jednostavno.

Nakon što formirate račun možete ga odštampati direktno iz aplikacije ili preuzeti u pdf formatu. Stavke računa možete eksportovati u .xls format ukoliko Vam je potrebna dalja obrada.

Pratite formirane račune u listi izlaznih računa koju možete filtrirati po opsegu datuma, broju ili klijentu. 

 

Izdavanje predračuna

Izdavanje predračuna

Formiranje predračuna je lako koliko i kreiranje računa.

Odredite rok važenja, dodajte stavke i odštampajte predračun direktno iz aplikacije ili izvezite u pdf format. 

Ukoliko Vam je potrebna dalja obrada stavke takođe možete izvesti u xls format.

Nakon što je Vaš predračun prihvaćen od strane kupca, formirajte račun na osnovu predračuna bez ponovnog unosa podataka.

 

 

Vođenje primljenih računa

Vođenje primljenih računa

Vodite knjigu primljenih računa koju u možete filtrirati i po datumu, roku plaćanja, klijentu ili broju. 

Webracun.net poslovni  program će sve unete dokumente voditi po karticama klijenata, i prikazati Vam detaljan pregled poslovanja sa detaljima o nastalim i isplaćenim potraživanjima i obavezama, 

Interne otpremnice

Interne otpremnice

Ukoliko imate više poslovnih objekata ili magacina, pomoću internih otpremnica ćete lako evidentirati transfer robe među njima. 

Odaberite magacin iz kog prenosite robu i  magacin u koji prenosite robu, a zatim unesite artikle. Webracun.net poslovni program će evidentirati prenos robe iz jednog u drugi magacin i uredno formirati kartice artikala i magacina.

 

Proizvodnja

Proizvodnja

Vodite proizvodnju kroz webracun.net poslovni program. 

Formirajte proizvodne listove i evidentirajte utrošen materijal i proizvedene stavke. Nakon što formirate proizvodni list program će korigovati stanje u magacinima na osnovu utrošenih i proizvedenih stavki.

Izvodi

Izvodi

Evidencija naplaćenih potraživanja i isplaćenih obaveza nikad nije bila lakša. 

Stavke izvoda čiji žiro račun je vezan za klijenta u šifarniku webracun.net poslovni program će sam knjižiti na karticu odgovarajućeg klijenta. 

Za stavke čiji račun nije unet u šifarnik možete sami odabrati klijenta na čiju karticu treba knjižiti odobrenje ili zaduženje, nakon čega će svaka sledeća stavka sa istim žiro računom automatski biti knjužena na istog klijenta.

Maloprodajni izveštaji

Maloprodajni izveštaji

Za kompletnu evidenciju poslovanja na jednom mestu obezbedili smo i unos izveštaja maloprodaje. Bilo da imate jedan maloprodajni objekat ili više objekata, svi maloprodajni izveštaji se čuvaju u istoj bazi i ulaze u kompletan pregled poslovanja.

Primljena knjižna odobrenja

Primljena knjižna odobrenja

Unos primljenih knjižnih odobrenja je omogućen kroz interfejs sličan unosu računa. 

Nakon unosa knjižnog odobrenja webracun.net poslovni program će knjižiti iznos na karticu klijenta i razdužiti odabrani magacin.

Izdata knjižna odobrenja

Izdata knjižna odobrenja

Unos izdatih knjižnih odobrenja je omogućen kroz interfejs sličan unosu računa. 

Nakon unosa knjižnog odobrenja webracun.net poslovni program će knjižiti iznos na karticu klijenta i zadužiti odabrani magacin.

Tri nivoa kategorizacije artikala

Tri nivoa kategorizacije artikala

Artikle podelite na klase, kategorije i grupe. 

Bez obzira na diverzitet robe sa kojom poslujete ovakva kategorizacije će biti dovoljna da pokrije sve moguće scenarije.

 

Rad sa neograničenim brojem poslovnica i magacina

Rad sa neograničenim brojem poslovnica i magacina

Ukoliko imate potrebu za tim, možete voditi neograničen broj poslovnica i magacina. 

Ova mogućnost je posebno pogodna za firme koje, na primer, imaju centralnu poslovnicu u kojoj se radi proizvodnja i niz maloprodajnih objekata za distribuciju robe. 

Formirajte strukturu svoje firme u poslovnom programu i radite transfere robe iz jedne u drugu poslovnicu sa svim podacima na jednom mestu.

Detaljan šifarnik klijenata

Detaljan šifarnik klijenata

Vodite podatke o svojim poslovnim partnerima, uključujući liste kontakata, žiro računa i osnovnih podataka o partneru.

Pregled kartice klijenta u ili van valutacije možete dobiti na jedan klik.

Pregledni izveštaji o poslovanju

Pregledni izveštaji o poslovanju

Izveštaji o poslovanju formirani na osnovu unetih dokumenata daće Vam detaljan uvid u rezultate poslovanja. 

Pratite prodaju artikala po poslovnicama, ukupne obaveze i potraživanja u i van valutacije, kao i stanja po magacinima na jednom mestu.