Izdavanje novog knjižnog odobrenjaPristup formularu za unos knjižnog odobrenja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izdata knjižna odobrenja” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos knjižnog odobrenja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdato knjižno odobrenje

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete poslovnicu program će popuniti polje “Mesto izdavanja” adresom i opštinom odabrane poslovnice.

 

Pored polja za odabir poslovnice nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Klijent

Odabir klijenta kome je izdato knjižno odobrenje

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir klijenta nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu podataka o klijentu.

 

Da

Datum

Datum izdavanja knjižnog odobrenja

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Nakon što promenite datum izdavanja knjižnog odobrenja program će automatski promeniti datum roka plaćanja na osnovu valutacije dodeljene odabranom klijentu prilikom šifriranja, kao i datum prometa dobara.

Da

Broj

Broj knjižnog odobrenja

U ovo polje možete upisati broj knjižnog odobrenja. Vrednost mora biti ceo broj.

Program će automatski dodati sufiks godine na osnovu datuma izdavanja knjižnog odobrenja.

 

Vrednost možete upisati ručno, ili prihvatiti ponuđenu vrednost.

 

Ponuđena vrednost je maksimalni broj knjižnog odobrenja u godini plus jedan

Da

Knjižno odobrenje izdao

Ime osobe koja je izdala knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja je izdala knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Izlazno knjižno odobrenje izdao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno prijavljenog korisnika.

Da

Knjižno odobrenje primio

Ime osobe koja će primiti knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja će primiti knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenata” iz polja “Izlazno knjižno odobrenje primio”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”

Da

Formirao

Ime osobe koja je formirala knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja je formirala knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Izlazno knjižno odobrenje formirao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno prijavljenog korisnika.

Da

Mesto izdavanja

Mesto izdavanja knjižnog odobrenja

Mesto izdavanja knjižnog odobrenja. Program će nakon odabira poslovnice ponuditi adresu i opštinu poslovnice kao vrednost u ovom polju

Da

Napomena

Napomena na knjižnom odobrenjeu

Program će u ovom polju ponuditi vrednost polja “Podrazumevana napomena na knjižnim odobrenjeima” iz formulara “Podešavanja dokumenata”

Ne

 

Nakon što ste uneli podatke o knjižno odobrenju kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o knjižnom odobrenju i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o knjižnom odobrenju možete početi sa unosom stavki knjižnog odobrenja. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o knjižnom odobrenju program će otključati karticu “Stavke izdatog knjižnog odobrenja” koja je do snimanja knjižnog odobrenja bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke knjižnog odobrenja kliknite na karticu “Stavke izdatog knjižnog odobrenja”.

 

Formular za unos stavki knjižnog odobrenja podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o Opisu, količini, jediničnoj ceni, ukupnoj ceni, ukupnom PDV-u i ukupnoj ceni sa PDV-om do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novo knjižno odobrenje, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke knjižnog odobrenja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polja “Opis”, “Poreska stopa”, “Jedinična cena” i “Jedinična cena sa PDV” podacima iz šifarnika, tako da ukoliko ne želite promenu cene, opisa ili poreske stope možete uneti samo količinu u potrvrditi unos klikom na taster snimi.

 

Nakon snimanja stavke knjižnog odobrenja, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke knjižnog odobrenja.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Opis

Opis stavke izlaznog knjižnog odobrenja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno podacima o artiklu. Ukoliko želite, u ovo polje možete upisati proizvoljni tekst koji će biti prikazan u koloni “opis” prilikom štampe knjižnog odobrenja.

Da

Poreska stopa

Poreska stopa stavke knjižnog odobrenja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno.

 

Ukoliko želite, poresku stopu možete promeniti izborom odgovarajuće stope iz padajuće liste.*

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke knjižnog odobrenja (bez PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

 

Da

Jedinična cena sa PDV

Jedinična cena stavke knjižnog odobrenja (sa PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Magacin

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće razdužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnim iznosom sa PDV aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

 

* Pri promeni poreske stope, jedinične cene ili jedinične cene sa PDV-om program će automatski izračunati ostala polja u odnosu na vrednost promenjenog polja. U nekim slučajevima će nakon promene cene artikla sa PDV-om osnovna cena imati više od 2 decimale, što je neophodno za precizno računanje ukupnih vrednosti. Prilikom štampe i u prikazu stavki knjižnog odobrenja, sve cene će biti prikazane zaokružene na 2 decimale.

 

Nakon unosa podataka o stavci knjižnog odobrenja, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke knjižnog odobrenja, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke knjižnog odobrenja, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki knjižnog odobrenja.

 

Knjižno odobrenje možete odštampati klikom na taster “Štampa”, nakon čega će Vam program prikazati knjižno odobrenje u pdf formatu. knjižno odobrenje možete snimiti kao pdf fajl, ili odštampati direktno iz browsera. *

 

 

Listu stavki knjižnog odobrenja možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki knjižnog odobrenja.

 

Nakon što ste završili unos i štampu knjižnog odobrenja zatvorite formular za unos, i program će se vratiti na listu izdatih knjižnih odobrenja u kojoj se sada nalazi i Vaše upravo kreirano knjižno odobrenje.

 

 

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.