Lista evidentiranih izvodaPristup listi izvoda možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izvodi”.

 

Program će prikazati formular sa listom izvoda, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista izvoda, sa podacima o datumu, broju izvoda, broju žiro računa, ukupnom odobrenju i zaduženju i saldu. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj izvoda koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih izvoda su 25, 50, odnosno 100. Spisak računa je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste računa nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o izvodu vrši odabir tog izvoda za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrani izvod će biti obeležen plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg izvoda, tako što ćete kliknuti na prvi račun u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednji izvod u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste izvoda. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista izvida prikazati samo izvode koji prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu izvoda.

 

Listu izvoda možete filtrirati po opsegu datuma izvoda, broju izvoda, ili žiro računu izvoda . Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz izvoda od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista izvoda će prikazati izvode izdate između ta dva datuma uključujući i izvode izdate tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi izvoda - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi izvoda – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

 

 

 

Broj od

Odabir početnog opsega broja izvoda po kom želite filtriranje

Ovo polje prihvata ceo broj

Broj do

Odabir krajnjeg opsega broja izvoda po kom želite filtriranje

Ovo polje prihvata ceo broj

Izvod sa žiro računa

Odabir žiro računa sa kog želite prikaz izvoda

 

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu izdatih računa.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog izvoda

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog izvoda.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih izvoda

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih izvoda.

Briši

Komanda za brisanje odabranih izvoda

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih izvoda. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane izvode iz liste.