Lista izdatih knjižnih odobrenjaPristup listi izdatih knjižnih odobrenja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izdata knjižna odobrenja”.

 

Program će prikazati formular sa listom izlaznih knjižnih odobrenja, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista knjižnih odobrenja, sa podacima o poslovnici u kojoj je knjižno odobrenje izdato, klijentu, datumu, broju, ukupnom iznosu, ukupnom PDV-u i ukupnom iznosu sa PDV-om. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj knjižnih odobrenja koja su prikazana odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih knjižnih odobrenja su 25, 50, odnosno 100. Spisak knjižnih odobrenja je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste knjižnih odobrenja nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o knjižnom odobrenju vrši se odabir tog knjižnog odobrenja za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrano knjižno odobrenje će biti obeleženo plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg knjižnih odobrenja, tako što ćete kliknuti na prvo knjižno odobrenje u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednje knjižno odobrenje u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste knjižnih odobrenja. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista knjižnih odobrenja prikazati samo knjižna odobrenja koja prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu knjižnih odobrenja.

 

Listu knjižnih odobrenja možete filtrirati po poslovnici u kojoj je knjižno odobrenje izdato, po klijentu kome je knjižno odobrenje izdato, opsegu datuma izdavanja i broju knjižnog odobrenja. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz knjižnih odobrenja od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista knjižnih odobrenja će prikazati knjižna odobrenja izdata između ta dva datuma uključujući i knjižna odobrenja izdata tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdato knjižno odobrenje

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Klijent

Odabir klijenta kome je izdato knjižno odobrenje

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi knjižnih odobrenja - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi knjižnog odobrenja – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj

Broj ili deo broja knjižnog odobrenja po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog knjižnog odobrenja, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati knjižno odobrenje broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu izdatih knjižnih odobrenja.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog knjižnog odobrenja

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog knjižnog odobrenja.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih knjižnih odobrenja

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih knjižnih odobrenja.

Briši

Komanda za brisanje odabranih knjižnih odobrenja

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih knjižnih odobrenja. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrana knjiža odobrenja iz liste.

Štampa

Komanda za štampanje odabrane liste knjižnih odobrenja.

Nakon klika program otvara formular za štampu knjižnog odobrenja. Izgled formulara zavisi od pretraživača koji koristite. Prikaz knjižnog odobrenja za štampu je u pdf formatu, koji možete sačuvati na svom računaru ili direktno odštampati. *

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.