Lista izdatih predračunaPristup listi izdatih predračuna možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izdati predračuni”.

 

Program će prikazati formular sa listom izlaznih predračuna, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista predračuna, sa podacima o poslovnici u kojoj je predračun izdat, klijentu, datumu, roku važenja, broju, ukupnom iznosu, ukupnom PDV-u i ukupnom iznosu sa PDV-om. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj predračuna koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih predračuna su 25, 50, odnosno 100. Spisak predračuna je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste predračuna nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o predračunu vrši odabir tog predračuna za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrani predračun će biti obeležen plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg predračuna, tako što ćete kliknuti na prvi predračun u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednji predračun u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste predračuna. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista predračuna prikazati samo predračune koji prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu predračuna.

 

Listu predračuna možete filtrirati po poslovnici u kojoj je predračun izdat, po klijentu kome je predračun izdat, opsegu datuma izdavanja, opsegu roka važenja i broju predračuna. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz predračuna od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista predračuna će prikazati predračune izdate između ta dva datuma uključujući i predračune izdate tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdat predračun

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Klijent

Odabir klijenta kome je izdat predračun

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi predračuna - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi predračuna – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Važi do od

Odabir početnog opsega datuma roka važenja za prikaz u listi predračuna - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Važi do do

Odabir krajnjeg opsega datuma roka važenja za prikaz u listi predračuna – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj

Broj ili deo broja predračuna po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog predračuna, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati predračun broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu izdatih predračuna.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog predračuna

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog predračuna.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih predračuna

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih predračuna.

Briši

Komanda za brisanje odabranih predračuna

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih predračuna. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane predračune iz liste.

Realizuj predračun

Komanda za kreiranje računa na osnovu postojećeg predračuna

Nakon klika na taster “Realizuj predračun” program će formirati izlazni račun sa istim podacima kao na odabranom predračunu i otvoriti formular za uređivanje novog računa.

 

Treba imati na umu da će račun biti formiran odmah nakon klika na taster “Realizuj predračun” i da, ukoliko želite da poništite realizaciju treba obrisati novostvoreni račun iz liste izlaznih računa.

 

Jedan predračun možete realizovati više puta.

Štampa

Komanda za štampanje odabrane liste predračuna.

Nakon klika program otvara formular za štampu predračuna. Izgled formulara zavisi od pretraživača koji koristite. Prikaz predračuna za štampu je u pdf formatu, koji možete sačuvati na svom predračunaru ili direktno odštampati. *

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.