Lista izdatih računaPristup listi izdatih računa možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izdati računi”.

 

Program će prikazati formular sa listom izlaznih računa, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista računa, sa podacima o poslovnici u kojoj je račun izdat, klijentu, datumu, roku plaćanja, broju, ukupnom iznosu, ukupnom PDV-u i ukupnom iznosu sa PDV-om. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj računa koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih računa su 25, 50, odnosno 100. Spisak računa je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste računa nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o računu vrši odabir tog računa za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrani račun će biti obeležen plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg računa, tako što ćete kliknuti na prvi račun u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednji račun u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste računa. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista računa prikazati samo račune koji prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu računa.

 

Listu računa možete filtrirati po poslovnici u kojoj je račun izdat, po klijentu kome je račun izdat, opsegu datuma izdavanja, opsegu roka plaćanja i broju računa. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz računa od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista računa će prikazati račune izdate između ta dva datuma uključujući i račune izdate tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdat račun

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Klijent

Odabir klijenta kome je izdat račun

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi računa - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi računa – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Rok plaćanja od

Odabir početnog opsega datuma roka plaćanja za prikaz u listi računa - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Rok plaćanja do

Odabir krajnjeg opsega datuma roka plaćanja za prikaz u listi računa – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj

Broj ili deo broja računa po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog računa, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati račun broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu izdatih računa.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog računa

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog računa.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih računa

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih računa.

Briši

Komanda za brisanje odabranih računa

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih računa. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane račune iz liste.

Štampa

Komanda za štampanje odabrane liste računa.

Nakon klika program otvara formular za štampu računa. Izgled formulara zavisi od pretraživača koji koristite. Prikaz računa za štampu je u pdf formatu, koji možete sačuvati na svom računaru ili direktno odštampati. *

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.