Lista maloprodajnih izveštajaPristup listi izdatih maloprodajnih izveštaja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Maloprodajni izveštaji”.

 

Program će prikazati formular sa listom maloprodajnih izveštaja, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista maloprodajnih izveštaja, sa podacima o poslovnici u kojoj je maloprodajni izveštaj formiaran, datumu, broju, ukupnom iznosu, ukupnom PDV-u i ukupnom iznosu sa PDV-om, kao i napomeni. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj maloprodajnih izveštaja koji su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih maloprodajni izveštaja su 25, 50, odnosno 100. Spisak maloprodajni izveštaja je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste maloprodajni izveštaja nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o maloprodajni izveštaju vrši odabir tog izveštaja za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrani maloprodajni izveštaj će biti obeležen plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg maloprodajnih izveštaja, tako što ćete kliknuti na prvi maloprodajni izveštaj u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednji maloprodajni izveštaj u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste maloprodajnih izveštaja. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista maloprodajnih izveštaja prikazati samo izveštaje koji prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu maloprodajnih izveštaja.

 

Listu maloprodajnih izveštaja možete filtrirati po poslovnici u kojoj je maloprodajni izveštaj izdat, opsegu datuma izveštaja, i broju maloprodajnog izveštaja. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz maloprodajnih izveštaja od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista maloprodajni izveštaja će prikazati maloprodajni izveštaje izdate između ta dva datuma uključujući i izveštaje izdate formirane tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdat maloprodajni izveštaj

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Klijent

Odabir klijenta kome je izdat maloprodajni izveštaj

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi maloprodajni izveštaja - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi maloprodajni izveštaja – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Rok plaćanja od

Odabir početnog opsega datuma roka plaćanja za prikaz u listi maloprodajni izveštaja - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Rok plaćanja do

Odabir krajnjeg opsega datuma roka plaćanja za prikaz u listi maloprodajni izveštaja – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj

Broj ili deo broja maloprodajni izveštaja po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog maloprodajni izveštaja, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati maloprodajni izveštaj broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu izdatih maloprodajni izveštaja.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog maloprodajni izveštaja

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog maloprodajni izveštaja.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih maloprodajni izveštaja

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih maloprodajni izveštaja.

Briši

Komanda za brisanje odabranih maloprodajni izveštaja

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih maloprodajni izveštaja. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabrane maloprodajni izveštaje iz liste.

Štampa

Komanda za štampanje odabrane liste maloprodajni izveštaja.

Nakon klika program otvara formular za štampu maloprodajni izveštaja. Izgled formulara zavisi od pretraživača koji koristite. Prikaz maloprodajni izveštaja za štampu je u pdf formatu, koji možete sačuvati na svom maloprodajni izveštajaru ili direktno odštampati. *

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.