Lista primljenih knjižnih odobrenjaPristup listi primljenih knjižnih odobrenja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Primljena knjižna odobrenja”.

 

Program će prikazati formular sa listom ulaznih knjižnih odobrenja, podeljen u tri celine.

 

Centralni deo formulara zauzima lista knjižnih odobrenja, sa podacima o poslovnici u kojoj je knjižno odobrenje primljeno, klijentu, datumu, broju, ukupnom iznosu, ukupnom PDV-u i ukupnom iznosu sa PDV-om. Listu možete sortirati po bilo kojoj koloni klikom na zaglavlje kolone. Prvi klik na zaglavlje kolone sortira listu po rastućem redosledu, drugi klik sortira listu po opadajućem redosledu po toj koloni.

 

Takođe u dnu liste možete izabrati broj knjižnih odobrenja koja su prikazani odjednom. Dostupne veličine liste odjednom prikazanih knjižnih odobrenja su 25, 50, odnosno 100. Spisak knjižnih odobrenja je podeljen na stranice. U donjem desnom uglu liste knjižnih odobrenja nalaze se kontrole za odabir stranice, za prelazak na odredjenu stranicu i za prelazak na sledeću ili prethodnu stranicu.

 

Klikom na red u kom su podaci o knjižnom odobrenju vrši se odabir tog knjižnog odobrenja za obradu (izmenu ili brisanje). Odabrano knjižno odobrenje će biti obeleženo plavom bojom. U listi možete odabrati i opseg knjižnih odobrenja, tako što ćete kliknuti na prvo knjižno odobrenje u željenom opsegu a zatim kliknuti na poslednje knjižno odobrenje u željenom opsegu uz pritisnut taster “Shift” na tastaturi.

 

Sa desne strane formulara prikazane su kontrole za filtriranje liste knjižnih odobrenja. Filtriranje liste vršite tako što popunite željena polja i kliknete na taster “Prikaži”, nakon čega će lista knjižnih odobrenja prikazati samo odobrenja koja prolaze parametre filtera. Filter možete resetovati na taj način što ćete kliknuti na taster “Resetuj”, nakon čega će program isprazniti polja za filtriranje i prikazati kompletnu listu knjižnih odobrenja.

 

Listu knjižnih odobrenja možete filtrirati po poslovnici u kojoj je knjižno odobrenje primljeno, po klijentu od koga je knjižno odobrenje primljeno, opsegu datuma izdavanja i broju knjižnog odobrenja. Polja za filtriranje po opsegu uključuju granične vrednosti, tako da ako, na primer, odaberete prikaz knjižnog odobrenja od 02.03.2015 do 05.02.2015 i kliknete na taster prikaži, lista knjižnih odobrenja će prikazati odobrenja primljena između ta dva datuma uključujući i odobrenja primljena tih datuma.

 

Polja za pretragu uključuju:

 

Polje

Uloga

Opis polja

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je primljeno knjižno odobrenje

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Klijent

Odabir klijenta od koga je primljeno knjižno odobrenje

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

Datum od

Odabir početnog opsega datuma izdavanja za prikaz u listi knjižnih odobrenja - uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Datum do

Odabir krajnjeg opsega datuma izdavanja za prikaz u listi knjižnih odobrenja – uključujuće

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija

Broj

Broj ili deo broja knjižnog odobrenja po kom želite filtriranje liste

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Najčešće se koristi za pronalazak određenog knjižnog odobrenja, na primer unos teksta 2/2015 će prikazati knjižno odobrenje broj 2/2015 nakon klika na taster “Prikaži”

 

U gornjem delu formulara prikazani su tasteri za unos, izmenu, brisanje i štampu primljenih knjižnih odobrenja.

 

Taster

Uloga

Efekat

Dodaj

Komanda za kreiranje novog knjižnog odobrenja

Nakon klika program prikazuje formular za unos novog knjižnog odobrenja.

Izmeni

Komanda za izmenu odabranih knjižnih odobrenja

Nakon klika program otvara formular za izmenu odabranog ili odabranih knjižnih odobrenja.

Briši

Komanda za brisanje odabranih knjižnih odobrenja

Nakon klika program prikazuje formular za potvrdu brisanja odabranih knjižnih odobrenja. U slučaju da je odgovor korisnika potvrdan, briše odabranea knjižna odobrenja iz liste.