Podešavanja dokumenataPre nego što počnete rad sa dokumentima u svom poslovnom programu, preporučljivo je podesiti podrazumevane podatke na dokumentima.

 

Podrazumevane podatke o dokumentima možete promenti u formularu za namenjenom za to, tako što ćete na osnovnom prozoru aplikacije najpre kliknuti na grupu “Podešavanja”, a zatim na taster “Podešavanja dokumenata”, nakon čega će program prikazati formular za unos podataka.

 

Formular sadrži sledeća polja:

 

 

Naziv polja

Opis

Obavezan

unos

Podrazumevana napomena na računima

Tekst unet u ovo polje biće ponuđen kao napomena prilikom kreiranja novih izlaznih računa. Tekst možete promeniti i na samom računu, ovo podešavanje je pomoćni podatak koji olakšava unos izlaznih računa ukoliko imate standardnu napomenu.

Ne

Podrazumevana napomena na predračunima

Tekst unet u ovo polje biće ponuđen kao napomena prilikom kreiranja novih izlaznih predračuna. Tekst možete promeniti i na samom predračunu, ovo podešavanje je pomoćni podatak koji olakšava unos izlaznih predračuna ukoliko imate standardnu napomenu.

Ne

Podrazumevana napomena na knjižnim odobrenjima

Tekst unet u ovo polje biće ponuđen kao napomena prilikom kreiranja novih izlaznih knjižnih odobrenja. Tekst možete promeniti i na samom knjižnom odobrenju, ovo podešavanje je pomoćni podatak koji olakšava unos izlaznih knjižnih odobrenja ukoliko imate standardnu napomenu.

Ne

Izlazni račun izdao

Ukoliko imate lice zaduženo za izdavanje računa čije ime piše na svim izdatim računima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog računa će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih računa biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Izlazni račun primio

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na izlaznim računima u polju “račun primio”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Izlazni račun fakturisao

Ukoliko imate lice zaduženo za fakturisanje računa čije ime piše na svim izdatim računima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog računa će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih računa biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Izlazni predračun izdao

Ukoliko imate lice zaduženo za izdavanje predračuna čije ime piše na svim izdatim predračunima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog predračuna će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih predračuna biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Izlazni predračun primio

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na izlaznim predračunima u polju “predračun primio”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Izlazni predračun formirao

Ukoliko imate lice zaduženo za formiranje predračuna čije ime piše na svim izdatim predračunima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog predračuna će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih predračuna biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Ulazani račun izdao

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na ulaznim računima u polju “izdao”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Ulazani račun primio

Ukoliko imate lice zaduženo za evidentiranje ulaznih računa čije ime piše na svim primljenim računima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog ulaznog računa će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja ulaznih računa biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Ulazani račun fakturisao

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na ulaznim računima u polju “fakturisao”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Izlazno knjižno odobrenje izdao

Ukoliko imate lice zaduženo za izdavanje knjižnih odobrenje čije ime piše na svim izdatim knjižnim odobrenjima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog knjižnog odobrenja će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih knjižnih odobrenja biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Izlazno knjižno odobrenje primio

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na izlaznim knjižnim odobrenjima u polju “primio”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Izlazno knjižno odobrenje formirao

Ukoliko imate lice zaduženo za formiranje knjižnih odobrenja čije ime piše na svim izdatim knjižnim odobrenjima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog knjižnog odobrenja će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja izlaznih knjižnih odobrenja biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Ulazno knjižno odobrenje izdao

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na ulaznim knjižnim odobrenjima u polju “izdao”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Ulazno knjižno odobrenje primio

Ukoliko imate lice zaduženo za evidentiranje knjižnih odobrenja čije ime piše na svim primljenim knjižnim odobrenjima možete taj podatak uneti u ovo polje i prilikom kreiranja novog knjižnog odobrenja će biti automatski ponuđeno. Ukoliko polje ostavite prazno, prilikom kreiranja ulaznih knjižnih odobrenja biće ponuđeno ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Ne

Ulazno knjižno odobrenje formirao

U ovo polje možete uneti tekst koji će biti ispisan na ulaznim knjižnim odobrenjima u polju “formirao”. Podrazumevana vrednost je “Ovlašćeno lice”

Ne

Podrazumevana valutacija

U ovo polje možete uneti broj dana podrazumevane valutacije, i prilikom šifriranja novog klijenta izlaznih računa program će na osnovu ovog podatka ponuditi podrazumevanu valutaciju za klijenta.

Ne

Predračun važi (dana) (podrazumevano)

U ovo polje možete uneti standardni broj dana važenja predračuna i program će na osnovu ovog podatka odrediti datum do kog predračun važi prilikom kreiranja predračuna. Rok do kada predračun važi možete promeniti i na samom predračunu

Ne

 

 

 

Nakon što ste popunili formular, kliknite na taster “Snimi” da zapamtite promene. Program će Vas obavestiti o uspešno snimljenim promenama porukom u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije.

 

U slučaju da neko od obaveznih polja nije popunjeno, ili je neko od polja neispravno popunjeno, program će prilikom snimanja promena prikazati detaljnu grešku u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije, i uz to obeležiti žutim okvirom polja koja nisu ispravno popunjena. Podatke o grešci za konkretno polje možete dobiti tako što ćete kursor miša postaviti iznad polja koje je obeleženo žutim okvirom.

 

Nakon što ste uspešno uneli podešavanja dokumenata, možete početi sa radom u programu, mada je preporučljivo prvo promeniti podrazumevanu lozinku koju ste dobili u konfirmacionom mailu kako bi ste je samo Vi znali.