Pregled interfejsa aplikacijeGlavni prozor aplikacije podeljen je na dve celine.

 

Prva celina je meni na levoj strani prozora koji sadrži komande za rad sa dokumentima, šifarnicima i izveštajima.

 

Komande su podeljene u četiri grupe po funkcionalnosti.

 

Grupa

Opis grupe

Dokumenti

Grupa komandi za rad sa računima, predračunima, otpremnicama, proizvodnim listovima, izvodima, izveštajima maloprodaje i knjižnim odobrenjima

Šifarnici

Grupa komandi za rad sa šifarnicima artikala, grupa, kategorija i klasa artikala, šifarnikom klijenata, magacina i poslovnica.

Izveštaji

Grupa komandi za prikazivanje izveštaja formiranih na osnovu unetih poslovnih dokumenata.

Podešavanja

Komande za podešavanje aplikacije

 

 

Druga celina je sažeti izveštaj o poslovanju za određeni period, podrazumevano za poslednih godinu dana.

 

Izveštaj prikazuje finansijski pregled poslovanja za odabrani period, kao i kao i grafički prikaz poslovanja za isti period.

 

Grafički prikaz može prikazati diskretni ili kontinualni grafik, a na osnovu odabranih opcija na grafiku se prikazuju nastala potraživanja, nastale obaveze, isplaćena potraživanja i isplaćene obaveze.

 

Promenu prikaza vršite tako što odabere koje podatke želite na grafiku i kliknete na taster “Diskretni grafik” ukoliko želite diskretni prikaz, ili na taster “Kontinualni grafik” ukoliko želite kontinualni prikaz.

 

Za periode duže od 30 dana grafik će prikazivati podatke definisane po mesecima, a za periode kraće od 30 dana grafik će prikazivati dnevne podatke.

 

U donjem desnom uglu prozora izveštaja prikazani su artikli kojih na stanju trenutno ima manje nego što je u šifarniku artikala određeno minimalno stanje, signalizirajući potrebu za nabavkom artikala koji su prikazani.