Prvi koraciPre nego što počnete rad sa dokumentima u svom poslovnom programu, potrebno je podesiti osnovne podatke o svojoj firmi.

 

Podatke o firmi možete promenti u formularu za unos podataka o firmi, tako što ćete na osnovnom prozoru aplikacije najpre kliknuti na grupu “Podešavanja”, a zatim na taster “Podaci o firmi”, nakon čega će program prikazati formular za unos podataka.

 

Formular sadrži sledeća polja:

 

 

Naziv polja

Svrha

Opis

Obavezan

unos

Memorandum zaglavlje

Zaglavlje memoranduma za štampu dokumenata

Ukoliko u ovo polje unesete sliku program će prilikom štampe dokumenata umesto ili pored podataka o firmi u zaglavlju dokumenta štampati odabranu sliku.

Ne

Širina zaglavlja u procentima

Širina slike koja je izabrana kao zaglavlje memoranduma

Ukoliko u ovo polje unesete vrednost slika koju ste uneli kao memorandum će biti prikazana u odabranoj širini.

Specijalne vrednosti:

0 – Slika neće biti prikazana na dokumentima

100 – Slika će zauzeti celu širinu dokumenta i program neće prikazivati podatke o firmi na dokumentima već će pretpostaviti da odabrana slika sadrži te podatke na sebi

 

Vrednosti između 0 i 100 predstavljaju širinu slike na štampi u procentima.

Ne

Visina zaglavlja u cm

Visina slike koja je izabrana kao zaglavlje memoranduma u centimetrima

Ukoliko u ovo polje unesete vrednost slika koju ste uneli kao memorandum će biti prikazana u odabranoj visini.

Ne

Naziv firme

Naziv vaše firme

Naziv firme će se prikazivati na svim štampanim dokumentima.

Da

PIB

Poreski identifikacioni broj Vaše firme

Poreski identifikacioni broj će biti prikazan na svim štampanim dokumentima

Da

Matični broj

Matični broj Vaše firme

Iako nije obavezan, preporučljivo je uneti ovaj podatak jer će, ukoliko postoji biti prikazan na računima i predračunima

Da

Adresa

Adresa sedišta Vaše firme

Adresa firme će biti prikazana na svim štampanim dokumentima

Da

Opština

Opština u kojoj je Vaša firma registrovana

Opština u kojoj je firma registrovana će biti prikazana na svim štampanim dokumentima

Da

Telefon

Telefon Vaše firme

Iako nije obavezan, preporučljivo je uneti ovaj podatak jer će, ukoliko postoji biti prikazan na računima i predračunima

Ne

Fax

Fax Vaše firme

Iako nije obavezan, preporučljivo je uneti ovaj podatak jer će, ukoliko postoji biti prikazan na računima i predračunima

Ne

Šifra delatnosti

Šifra delatnosti za koju je vaša firma registrovana

Iako nije obavezan, preporučuje se unos ovog podatka jer će ukoliko je unet biti prikazan na svim štampanim dokumentima

Ne

 

 

 

Nakon što ste popunili formular, kliknite na taster “Snimi” da zapamtite promene. Program će Vas obavestiti o uspešno snimljenim promenama porukom u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije.

 

U slučaju da neko od obaveznih polja nije popunjeno, ili je neko od polja neispravno popunjeno, program će prilikom snimanja promena prikazati detaljnu grešku u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije, i uz to obeležiti žutim okvirom polja koja nisu ispravno popunjena. Podatke o grešci za konkretno polje možete dobiti tako što ćete kursor miša postaviti iznad polja koje je obeleženo žutim okvirom.

 

Nakon što ste uspešno uneli podatke o svojoj firmi, možete preći na podešavanja dokumenata, ili odmah početi sa radom u programu.