Unos izvodaPristup formularu za unos izvoda možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izvodi” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos izvoda koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Izvod sa žiro računa

Odabir žiro računa sa kog je žiro račun

Žiro račun možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela broja žiro računa u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija..

 

Pored polja za odabir žiro računa nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu žiro računa.

Da

Datum

Datum izvoda

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

Da

Broj

Broj računa

U ovo polje možete upisati broj izvoda. Vrednost mora biti ceo broj.

Da

 

Nakon što ste uneli podatke o izvodu kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o izvodu i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o izvodu možete početi sa unosom stavki izvoda. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o izvodu program će otključati karticu “Stavke izvoda” koja je do snimanja izvoda bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke izvoda kliknite na karticu “Stavke izvoda”.

 

Formular za unos stavki izvoda podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o klijentu, pozivu na broj odobrenja, pozivu na broj zaduženja, opisu transakcije, odobrenju, zaduženju, i saldu do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi izvod, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke izvoda koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Odobrenje

Iznos odobrenja stavke izvoda

Polje prihvata numerički unos

Da

Zaduženje

Iznos zaduženja stavke izvoda

Polje prihvata numerički nos

Da

Model odobrenja

Model odobrenja stavke izvoda

Polje prihvata numerički unos

Ne

Poziv na broj odobrenja

Poziv na broj odobrenja stavke izvoda

Polje prihvata slobodan tekst

Ne

Račun odobrenja

Račun odobrenja stavke izvoda

Ukoliko je uneto odobrenje u odgovarajuće polje, polje “Račun odobrenja” će automatski biti popunjeno brojem računa za koji je vezan izvod.

 

Ukoliko je uneto zaduženje, u ovo polje treba uneti broj žiro računa, a program će ukoliko žiro račun postoji u šifarniku žiro računa klijenata sam odabrati klijenta na čiju karticu će stavka izvoda biti knjižena.

 

Ukoliko žiro račun ne postoji u šifarniku žiro računa klijenata, prilikom unosa stavke će automatski biti dodat.

Da

Model zaduženja

Model zaduženja stavke izvoda

Polje prihvata numerički unos

Ne

Poziv na broj zaduženja

Poziv na broj zaduženja stavke izvoda

Polje prihvata slobodan tekst

Ne

Račun zaduženja

Račun zaduženja stavke izvoda

Ukoliko je uneto zadueženje u odgovarajuće polje, polje “Račun zadueženja” će automatski biti popunjeno brojem računa za koji je vezan izvod.

 

Ukoliko je uneto odobrenje, u ovo polje treba uneti broj žiro računa, a program će ukoliko žiro račun postoji u šifarniku žiro računa klijenata sam odabrati klijenta na čiju karticu će stavka izvoda biti knjižena.

 

Ukoliko žiro račun ne postoji u šifarniku žiro računa klijenata, prilikom unosa stavke će automatski biti dodat.

Da

Opis transakcije

Opis transakcije stavke izvoda

Polje prihvata slobodan tekst

Ne

Knjiži na karticu klijenta

Odabir klijenta na čiju karticu treba knjižiti odobrenje/zaduženje

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva ili PIB-a klijenta u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir klijenta nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu žiro računa.

 

 

Prilikom snimanja stavke izvoda, u zavisnosti od toga da li je uneto odobrenje ili zaduženje, računa odobrenja odnosno zaduženja će automatski biti dodat u listu žiro računa klijenta u šifarniku ukoliko već ne postoji.

 

 

 

 

 

Nakon unosa podataka o stavci izvoda, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke izvoda, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke računa, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki računa.

 

Listu stavki izvoda možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki izvoda.

 

Nakon što ste završili unos izvoda zatvorite formular za unos, i program će se vratiti na listu izvoda u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreirani izvod.