Unos novog maloprodajnog izveštajaPristup formularu za unos maloprodajnog izveštaja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Maloprodajni izveštaji” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos maloprodajnog izveštaja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdat maloprodajni izveštaj

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir poslovnice nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Datum

Datum izdavanja maloprodajnog izveštaja

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Da

Broj

Broj maloprodajnog izveštaja

U ovo polje možete upisati broj maloprodajnog izveštaja. Vrednost mora biti ceo broj.

Program će automatski dodati sufiks godine na osnovu datuma maloprodajnog izveštaja.

 

Vrednost možete upisati ručno, ili prihvatiti ponuđenu vrednost.

 

Ponuđena vrednost je maksimalni broj maloprodajnog izveštaja u godini plus jedan

Da

Napomena

Napomena na maloprodajnom izveštaju

U ovo polje možete uneti napomenu uz maloprodajni izveštaj

Ne

 

Nakon što ste uneli podatke o maloprodajnom izveštaju kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o maloprodajnom izveštaju i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o maloprodajnom izveštaju možete početi sa unosom stavki maloprodajnog izveštaja. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o maloprodajnom izveštaju program će otključati karticu “Stavke maloprodajnog izveštaja” koja je do snimanja maloprodajnog izveštaja bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke maloprodajnog izveštaja kliknite na karticu “Stavke maloprodajnog izveštaja”.

 

Formular za unos stavki maloprodajnog izveštaja podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o Opisu, količini, jediničnoj ceni, ukupnoj ceni, ukupnom PDV-u i ukupnoj ceni sa PDV-om do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi maloprodajni izveštaj, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke maloprodajnog izveštaja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polja “Opis”, “Poreska stopa”, “Jedinična cena” i “Jedinična cena sa PDV” podacima iz šifarnika, tako da ukoliko ne želite promenu cene, opisa ili poreske stope možete uneti samo količinu u potrvrditi unos klikom na taster snimi.

 

Nakon snimanja stavke maloprodajnog izveštaja, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke maloprodajnog izveštaja.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Opis

Opis stavke maloprodajnog izveštaja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno podacima o artiklu. Ukoliko želite, u ovo polje možete upisati proizvoljni tekst.

Da

Poreska stopa

Poreska stopa stavke maloprodajnog izveštaja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno.

 

Ukoliko želite, poresku stopu možete promeniti izborom odgovarajuće stope iz padajuće liste.*

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke maloprodajnog izveštaja (bez PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

U polju će biti ponuđena maloprodajna cena iz šifarnika.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

 

Da

Jedinična cena sa PDV

Jedinična cena stavke maloprodajnog izveštaja (sa PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

U polju će biti ponuđena maloprodajna cena iz šifarnika.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Izlaz iz magacina

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće razdužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnim iznosom sa PDV aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

* Pri promeni poreske stope, jedinične cene ili jedinične cene sa PDV-om program će automatski izračunati ostala polja u odnosu na vrednost promenjenog polja. U nekim slučajevima će nakon promene cene artikla sa PDV-om osnovna cena imati više od 2 decimale, što je neophodno za precizno računanje ukupnih vrednosti.

 

Nakon unosa podataka o stavci maloprodajnog izveštaja, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke maloprodajnog izveštaja, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke maloprodajnog izveštaja, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki maloprodajnog izveštaja.

 

 

Listu stavki maloprodajnog izveštaja možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki maloprodajnog izveštaja.

 

Nakon što ste završili unos zatvorite formular za unos, i program će se vratiti na listu izdatih maloprodajnih izveštaja u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreirani maloprodajni izveštaj.

 

 

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.