Unos nove interne otpremnicePristup formularu za unos otpremnice možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Interne otpremnice” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos otpremnice koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Iz magacina

Odabir magacina iz kog se iznosi roba

Magacin možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

Da

U magacin

Odabir magacina u koji se unosi roba

Magacin možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

Da

Datum

Datum otpremnice

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Da

Broj

Broj otpremnice

U ovo polje možete upisati broj otpremnice. Vrednost mora biti ceo broj.

Program će automatski dodati sufiks godine na osnovu datuma otpremnice.

 

Vrednost možete upisati ručno, ili prihvatiti ponuđenu vrednost.

 

Ponuđena vrednost je maksimalni broj otpremnice u godini plus jedan

 

Da

 

 

 

Nakon što ste uneli podatke o otpremnici kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o otpremnici i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o otpremnici možete početi sa unosom stavki otpremnice. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o otpremnici program će otključati karticu “Stavke otpremnice” koja je do snimanja otpremnice bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke otpremnice kliknite na karticu “Stavke otpremnice”.

 

Formular za unos stavki otpremnice podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o artiklu, količini, jediničnoj ceni, vrednosti i napomeni do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novu otpremnicu, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke otpremnice koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polje “Jedinična cena” na osnovu podešavanja iz polja “Ponuđena cena artikla na otpremnicama” iz formulara “Podešavanja”.

 

Nakon snimanja stavke otpremnice, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke otpremnice.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos.

U ovo polje treba uneti količinu koju prenosimo iz jednog magacina u drugi.

 

U polje treba uneti količinu u jedinici mere.

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke otpremnice

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla na osnovu podešavanja iz polja “Ponuđena cena artikla na otpremnicama” iz formulara “Podešavanja”.

 

Cenu možete promeniti i ručno, ili izborom neke od opcija koje nudi padajući meni dobijen klikom na taster “Odabir cene”.

 

Klikom na taster odabir cene program nudi listu cena sa opisom i iznosom.

 

Da

Napomena

Opciona napomena uz stavku otpremnice

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Uneti tekst biće prikazan prilikom štampe otpremnice.

 

Ne

 

 

Nakon unosa podataka o stavci otpremnice, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke otpremnice, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke otpremnice, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki otpremnice.

 

 

 

Otpremnicu možete odštampati klikom na taster “Štampa”, nakon čega će Vam program prikazati otpremnicu u pdf formatu. Otpremnicu možete snimiti kao pdf fajl, ili odštampati direktno iz browsera. *

 

 

Listu stavki otpremnice možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki otpremnice.

 

Nakon što ste završili unos otpremnice zatvorite formular za unos, i program će se vratiti na listu otpremnica u kojoj se sada nalazi i Vaša upravo kreirana otpremnica.

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.