Unos novog predračunaPristup formularu za unos predračuna možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Izdati predračuni” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos predračuna koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je izdat predračun

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete poslovnicu program će popuniti polje “Mesto izdavanja” adresom i opštinom odabrane poslovnice.

 

Pored polja za odabir poslovnice nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Klijent

Odabir klijenta kome je izdat predračun

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir klijenta nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu podataka o klijentu.

 

Nakon što odaberete klijenta program će na osnovu podešavanja iz polja “Valutacija” iz šifarnika klijenata podesiti datum roka plaćanja na vrednost datuma izdavanja predračuna uvećanu za broj dana standardne valutacije za klijenta.

 

Rok plaćanja, naravno, možete promeniti i ručno

 

Da

Datum

Datum izdavanja predračuna

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Nakon što promenite datum izdavanja predračuna program će automatski promeniti datum roka važenja na osnovu valutacije dodeljene odabranom klijentu prilikom šifriranja, kao i datum prometa dobara.

Da

Rok važenja

Rok važenja

predračuna

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Nakon promene datuma izdavanja ovo polje će dobiti vrednost datum izdavanja uvećanu za broj dana važenja predračuna iz polja “Predračun važi” u formularu “Podešavanja dokumenata”

Da

 

Broj

Broj predračuna

U ovo polje možete upisati broj predračuna. Vrednost mora biti ceo broj.

Program će automatski dodati sufiks godine na osnovu datuma izdavanja predračuna.

 

Vrednost možete upisati ručno, ili prihvatiti ponuđenu vrednost.

 

Ponuđena vrednost je maksimalni broj predračuna u godini plus jedan

Da

Predračun izdao

Ime osobe koja je izdala predračun

Ime i prezime osobe koja je izdala predračun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Izlazni predračun izdao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno prijavljenog korisnika.

Da

Predračun primio

Ime osobe koja će primiti predračun

Ime i prezime osobe koja će primiti predračun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenata” iz polja “Izlazni predračun primio”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”

Da

Predračun formirao

Ime osobe koja je formirala predračun

Ime i prezime osobe koja je formirala predračun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Izlazni predračun formirao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno prijavljenog korisnika.

Da

Mesto izdavanja

Mesto izdavanja predračuna

Mesto izdavanja predračuna. Program će nakon odabira poslovnice ponuditi adresu i opštinu poslovnice kao vrednost u ovom polju

Da

Napomena

Napomena na predračunu

Program će u ovom polju ponuditi vrednost polja “Podrazumevana napomena na predračunima” iz formulara “Podešavanja dokumenata”

Ne

 

Nakon što ste uneli podatke o predračunu kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o predračunu i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o predračunu možete početi sa unosom stavki predračuna. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o predračunu program će otključati karticu “Stavke izlaznog predračuna” koja je do snimanja predračuna bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke predračuna kliknite na karticu “Stavke izlaznog predračuna”.

 

Formular za unos stavki predračuna podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o Opisu, količini, jediničnoj ceni, rabatu, ukupnoj ceni, ukupnom PDV-u i ukupnoj ceni sa PDV-om do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi predračun, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke predračuna koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polja “Opis”, “Poreska stopa”, “Jedinična cena” i “Jedinična cena sa PDV” podacima iz šifarnika, tako da ukoliko ne želite promenu cene, opisa ili poreske stope možete uneti samo količinu u potrvrditi unos klikom na taster snimi.

 

Nakon snimanja stavke predračuna, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke predračuna.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Opis

Opis stavke izlaznog predračuna

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno podacima o artiklu. Ukoliko želite, u ovo polje možete upisati proizvoljni tekst koji će biti prikazan u koloni “opis” prilikom štampe predračuna.

Da

Poreska stopa

Poreska stopa stavke predračuna

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno.

 

Ukoliko želite, poresku stopu možete promeniti izborom odgovarajuće stope iz padajuće liste.*

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos

Da

Rabat

Rabat u % za aktuelnu stavku predračuna

Ovo polje će biti automatski podešeno podatkom o dodeljenom rabatu iz šifarnika klijenata za klijenta kome izdajete predračun.

Ukoliko želite polje možete promeniti ručno, dozvoljene vrednosti su od 0 – 100

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke predračuna (bez PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

Ukoliko formirate predračun u poslovnici koja je maloprodajni objekat biće ponuđena maloprodajna cena iz šifarnika, u suprotnom biće ponuđena veleprodajna cena iz šifarnika.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

 

Da

Jedinična cena sa PDV

Jedinična cena stavke predračuna (sa PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

Ukoliko formirate predračun u poslovnici koja je maloprodajni objekat biće ponuđena maloprodajna cena iz šifarnika, u suprotnom biće ponuđena veleprodajna cena iz šifarnika.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Izlaz iz magacina

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete neće biti razdužen ukoliko ne dođe do realizacije predračuna.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

* Pri promeni poreske stope, jedinične cene ili jedinične cene sa PDV-om program će automatski izračunati ostala polja u odnosu na vrednost promenjenog polja. U nekim slučajevima će nakon promene cene artikla sa PDV-om osnovna cena imati više od 2 decimale, što je neophodno za precizno predračunanje ukupnih vrednosti. Prilikom štampe i u prikazu stavki predračuna, sve cene će biti prikazane zaokružene na 2 decimale.

 

Nakon unosa podataka o stavci predračuna, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke predračuna, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke predračuna, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki predračuna.

 

Predračun možete odštampati klikom na taster “Štampa”, nakon čega će Vam program prikazati predračun u pdf formatu. predračun možete snimiti kao pdf fajl, ili odštampati direktno iz browsera. *

 

 

Listu stavki predračuna možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki predračuna.

 

Nakon što ste završili unos i štampu predračuna zatvorite formular za unos, i programe će se vratiti na listu izdatih predračuna u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreirani predračun.

 

 

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.