Unos novog primljenog računaPristup formularu za unos računa možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Ulazni računi” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos računa koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je primljen račun

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir poslovnice nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Klijent

Odabir klijenta kome je primljen račun

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete klijenta program će popuniti polje “Mesto izdavanja” adresom i opštinom odabranog klijenta.

 

Pored polja za odabir klijenta nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu podataka o klijentu.

 

Da

Datum

Datum izdavanja računa

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Da

Datum prometa dobara

Datum prometa dobara

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

U slučaju promene datuma izdavanja računa, datum prometa dobara će se automatski promeniti i uskladiti sa vrednošću u polju “Datum izdavanja”.

 

Da

Rok plaćanja

Rok plaćanja računa

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Nakon promene datuma izdavanja ili klijenta ovo polje će dobiti vrednost datum izdavanja uvećanu za broj dana valutacije koja je dodeljena klijentu prilikom šifriranja

Da

 

Broj

Broj računa

U ovo polje možete upisati broj računa.

Polje prihvata slobodan unos teksta.

Da

Račun izdao

Ime osobe koja je izdala račun

Ime i prezime osobe koja je izdala račun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Ulazni račun izdao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”.

Da

Račun primio

Ime osobe koja će primiti račun

Ime i prezime osobe koja će primiti račun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenata” iz polja “Ulazni račun primio”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Da

Fakturisao

Ime osobe koja je formirala račun

Ime i prezime osobe koja je formirala račun. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Ulazni račun fakturisao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”

Da

Mesto izdavanja

Mesto izdavanja i ujedno i prometa dobara i usluga

Mesto izdavanja odnosno prometa dobara i usluga. Program će nakon odabira klijenta ponuditi adresu i opštinu klijenta kao vrednost u ovom polju

Da

Napomena

Napomena na računu

Napomena sa ulaznog računa

Ne

 

 

 

Nakon što ste uneli podatke o računu kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o računu i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o računu možete početi sa unosom stavki računa. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o računu program će otključati karticu “Stavke Ulaznog računa” koja je do snimanja računa bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke računa kliknite na karticu “Stavke Ulaznog računa”.

 

Formular za unos stavki računa podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o Opisu, delu mere, količini, jediničnoj ceni, rabatu, količini u JM, ukupnoj ceni, ukupnom PDV-u i ukupnoj ceni sa PDV-om do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi račun, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke računa koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polja “Opis”, “Poreska stopa”, “Jedinična cena” i “Jedinična cena sa PDV” podacima iz šifarnika, tako da ukoliko ne želite promenu cene, opisa ili poreske stope možete uneti samo količinu u potrvrditi unos klikom na taster snimi.

 

Nakon snimanja stavke računa, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke računa.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Opis

Opis stavke Ulaznog računa

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno podacima o artiklu. Ukoliko želite, u ovo polje možete upisati proizvoljni tekst koji će biti prikazan u koloni “opis” prilikom štampe računa.

Da

Poreska stopa

Poreska stopa stavke računa

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno.

 

Ukoliko želite, poresku stopu možete promeniti izborom odgovarajuće stope iz padajuće liste.*

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos.

U ovo polje treba uneti količinu sa ulaznog računa.

Da

Deo mere

Deo mere jedne stavke računa u odnosu na jedinicu mere artikla u šifarniku

U ovo polje treba upisati deo mere jedne stavke računa u odnosu na jedinicu mere artikla u šifarniku. Polje služi za premošćavanje razlike u veličini pakovanja artikala koji se ne vode komadno.

Primer:

Ukoliko unosimo stavku za artikal “Mleko” koje vodimo u litrima, a na računu imamo 20 pakovanja mleka od 0.5 litara, u količinu unosimo 20 a u deo mere 0.5.

Ukupna količina koja će biti uneta u magacin je količina * deo mere, što u ovom slučaju daje 10 litara mleka.

Da

Rabat

Rabat u % za aktuelnu stavku računa

Rabat izražen za aktuelnu stavku na računu

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke računa (bez PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

 

Da

Jedinična cena sa PDV

Jedinična cena stavke računa (sa PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno bez rabata

Ukupna cena bez rabata sa računa

Nakon unosa program će automatski izračunati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno

Ukupna cena sa PDV sa računa

Nakon unosa program će automatski izračunati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno sa PDV

Ukupna cena sa PDV sa računa

Nakon unosa program će automatski izračunati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ulaz iz magacina

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće zadužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnim iznosom sa PDV aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

* Pri promeni poreske stope, jedinične cene, rabata, jedinične cene sa PDV-om, ukupne cene bez rabata, ukupne cene ili ukupne cene sa PDV-om, program će automatski izračunati ostala polja u odnosu na vrednost promenjenog polja. U nekim slučajevima će nakon promene cene artikla sa PDV-om neke od ostalih cena imati više od 2 decimale, što je neophodno za precizno računanje ukupnih vrednosti. Prilikom štampe i u prikazu stavki računa, sve cene će biti prikazane zaokružene na 2 decimale.

 

Nakon unosa podataka o stavci računa, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke računa, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke računa, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki računa.

 

 

 

Listu stavki računa možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki računa.

 

Nakon što ste završili unos računa zatvorite formular za unos, i programe će se vratiti na listu primljenih računa u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreirani račun.