Unos novog proizvodnog listaPristup formularu za unos proizvodnog lista možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Proizvodni listovi” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos proizvodnog lista koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj se kreira proizvodni list

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Datum

Datum otpremnice

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Da

Datum zaključenja

Datum zaključenja

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

 

Ne

Broj

Broj proizvodnog lista

U ovo polje možete upisati broj proizvodnog lista. Vrednost mora biti ceo broj.

Program će automatski dodati sufiks godine na osnovu datuma proizvodnog lista.

 

Vrednost možete upisati ručno, ili prihvatiti ponuđenu vrednost.

 

Ponuđena vrednost je maksimalni broj proizvodnog lista u godini plus jedan

 

Da

 

 

 

Nakon što ste uneli podatke o proizvodnom listu kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o proizvodnom listz i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o proizvodnom listu možete početi sa unosom utrošenih i proizvedenih stavki proizvodnog lista. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o proivodnom listu program će otključati karticu “Utrošen materijal” i “Proizvedeni artikli” koje su do snimanja proizvodnog lista bile onemogućene. Da bi ste uneli utrošene stavke kliknite na karticu “Utrošen materijal”, a da bi ste uneli proizvedene artikle kliknite na karticu “Proizvedeni artikli”.

 

Formular za unos utrošenog materijala podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista utrošenih stavki sa podacima o artiklu, količini, jediničnoj ceni, vrednosti i napomeni do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi proizvodni list, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke proizvodnog lista koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polje “Jedinična cena” na osnovu podešavanja iz poljaPonuđena cena utrošenog materijala na proizvodim listovima iz formulara “Podešavanja”.

 

Nakon snimanja stavke utroška, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke utroška proizvodnog lista.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos.

U ovo polje treba uneti količinu artikla koja je utrošena.

 

U polje treba uneti količinu u jedinici mere.

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke otpremnice

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla na osnovu podešavanja iz polja “Ponuđena cena utrošenog materijala na proizvodim listovima iz formulara “Podešavanja”.

 

Cenu možete promeniti i ručno, ili izborom neke od opcija koje nudi padajući meni dobijen klikom na taster “Odabir cene”.

 

Klikom na taster odabir cene program nudi listu cena sa opisom i iznosom.

 

Da

Napomena

Opciona napomena uz stavku utroška proizvodnog lista

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Uneti tekst biće prikazan prilikom štampe proizvodnog lista.

 

Ne

Utrošak iz magacina

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće razdužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnom vrednošću aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

Nakon unosa podataka o stavci proizvodnog lista, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke utroška proizvodnog lista, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke otpremnice, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki otpremnice.

 

 

Formularu za unos proivedenih artikala možete pristupiti klikom na karticu “Proizvedeni artikli”.

 

Formular za unos proizvedenih artikala podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista proizvedenih artikala sa podacima o artiklu, količini, jediničnoj ceni, vrednosti i napomeni do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi proizvodni list, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke proizvodnog lista koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polje “Jedinična cena” na osnovu podešavanja iz poljaPonuđena cena proizvedenog artikla na proizvodim listovima iz formulara “Podešavanja”.

 

Nakon snimanja stavke utroška, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke utroška proizvodnog lista.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos.

U ovo polje treba uneti količinu artikla koja je proiyvedena.

 

U polje treba uneti količinu u jedinici mere.

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke otpremnice

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla na osnovu podešavanja iz polja “Ponuđena cena proizvedenog artikla na proizvodim listovima iz formulara “Podešavanja”.

 

Cenu možete promeniti i ručno, ili izborom neke od opcija koje nudi padajući meni dobijen klikom na taster “Odabir cene”.

 

Klikom na taster odabir cene program nudi listu cena sa opisom i iznosom.

 

Da

Napomena

Opciona napomena uz stavku proizvodnje proizvodnog lista

Ovo polje prihvata slobodan unos teksta. Uneti tekst biće prikazan prilikom štampe proizvodnog lista.

 

Ne

Utrošak iz magacina

Magacin koji će biti zadužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće zadužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnom vrednošću aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

Nakon unosa podataka o stavci proizvodnog lista, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke utroška proizvodnog lista, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke otpremnice, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki proizvodnog lista.

 

 

 

Proizvodni list možete odštampati klikom na taster “Štampa”, nakon čega će Vam program prikazati proizvodni list u pdf formatu. Proizvodni list možete snimiti kao pdf fajl, ili odštampati direktno iz browsera. *

 

 

Listu stavki proizvodnog lista možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki proizvodnog lista.

 

Nakon što ste završili unos proizvodnog lista zatvorite formular za unos, i program će se vratiti na listu proizvodnig listova u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreiran proizvodni list.

 

* Posebna napomena u vezi sa formularom za štampu:

 

Pošto program otvara formular u novom prozoru pretraživača, moguće je da će Vam prilikom prvog otvaranja formulara za štampu prikazati poruku o tome da li želite da prikažete novi prozor koji je program zatražio. Neophodno je da na ovo pitanje pretraživača odgovorite tako što ćete odabrati opciju za automatski prikaz novih prozora iz Vašeg programa. Formular pitanja se razlikuje u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite, zbog čega je webracun.net tim pripremio posebno uputstvo za svaki od poznatih pretraživača koje možete pogledati klikom na ovaj link.