Unos primljenog knjižnog odobrenjaPristup formularu za unos knjižnog odobrenja možete ostvariti klikom na kategoriju “Dokumenti” u meniju na levoj strani glavnog prozora aplikacije, a zatim na taster “Primljena knjižna odobrenja” a potom na taster “Dodaj”.

 

Program će prikazati formular za unos knjižnog odobrenja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Poslovnica

Odabir poslovnice u kojoj je primljeno knjižno odobrenje

Poslovnicu možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva poslovnice u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Pored polja za odabir poslovnice nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu poslovnice.

Da

Klijent

Odabir klijenta od koga je primljeno knjižno odobrenje

Klijenta možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva firme klijenta ili PIB-a u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete klijenta program će popuniti polje “Mesto izdavanja” adresom i opštinom odabranog klijenta.

 

Pored polja za odabir klijenta nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu podataka o klijentu.

 

Da

Datum

Datum izdavanja knjižnog odobrenja

Format datuma je dd.mm.gggg. U polje možete upisati datum u prikladnom formatu ili odabrati datum iz padajućeg menija.

 

Da

Broj

Broj knjižnog odobrenja

U ovo polje možete upisati broj knjižnog odobrenja.

Polje prihvata slobodan unos teksta.

Da

Izdao

Ime osobe koja je izdala knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja je izdala knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Ulazno knjižno odobrenje izdao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”.

Da

Primio

Ime osobe koja je primitila knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja će primiti knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenata” iz polja “Ulazno knjižno odobrenje primio”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće ime i prezime trenutno aktivnog korisnika.

Da

Formirao

Ime osobe koja je formirala knjižno odobrenje

Ime i prezime osobe koja je formirala knjižno odobrenje. Program će ponuditi vrednost podešenu u formularu “Podešavanje dokumenta” iz polja “Ulazno knjižno odobrenje fakturisao”, a ukoliko to polje nije uneto ponudiće tekst “Ovlašćeno lice”

Da

Mesto izdavanja

Mesto izdavanja i ujedno i prometa dobara i usluga

Mesto izdavanja odnosno prometa dobara i usluga. Program će nakon odabira klijenta ponuditi adresu i opštinu klijenta kao vrednost u ovom polju

Da

Napomena

Napomena na knjižno odobrenjeu

Napomena sa ulaznog knjižnog odobrenja

Ne

 

 

 

Nakon što ste uneli podatke o knjižnom odobrenju kliknite na taster “Snimi”. Ukoliko su sva polja ispravno popunjena program će snimiti podatke o knjižnom odobrenju i prikazati poruku o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu ekrana.

 

Ukoliko neko od polja nije ispravno popunjeno, program će prikazati poruku sa detaljnom listom grešaka i obeležiti neispravno popunjena polja žutim okvirom.

Nakon što ispravite greške ponovo kliknite na taster “Snimi”.

 

 

Posle uspešnog unosa podataka o knjižno odobrenjeu možete početi sa unosom stavki knjižnog odobrenja. Odmah nakon uspešnog snimanja podataka o knjižnom odobrenju program će otključati karticu “Stavke Ulaznog knjižnog odobrenja” koja je do snimanja knjižnog odobrenja bila onemogućena. Da bi ste uneli stavke knjižnog odobrenja kliknite na karticu “Stavke primljenog knjižnog odobrenja”.

 

Formular za unos stavki knjižnog odobrenja podeljen je u tri celine, od kojih su dve inicijalno prikazane.

 

Centralni deo formulara zauzima lista stavki sa podacima o Opisu, delu mere, količini, jediničnoj ceni, rabatu, količini u JM, ukupnoj ceni, ukupnom PDV-u i ukupnoj ceni sa PDV-om do sada unetih stavki. Ukoliko unosite novi knjižno odobrenje, ova lista će inicijalno biti prazna.

 

 

Za unos nove stavke kliknite na taster “Dodaj” nakon čega će program prikazati formular za unos stavke knjižnog odobrenja koji sadrži sledeća polja:

 

 

Polje

Uloga

Opis polja

Obavezan unos

Artikal

Odabir artikla

Artikal možete odabrati iz padajuće liste koju možete filtrirati unosom dela naziva artikla u polje.

 

Ovo polje ne prihvata slobodan unos teksta, već uneseni tekst služi za filtiranje padajuće liste koja prikazuje dozvoljene opcije za odabir. Odabir vršite tako što kliknete na željenu opciju iz padajućeg menija.

 

Nakon što izaberete artikal program će popuniti polja “Opis”, “Poreska stopa”, “Jedinična cena” i “Jedinična cena sa PDV” podacima iz šifarnika, tako da ukoliko ne želite promenu cene, opisa ili poreske stope možete uneti samo količinu u potrvrditi unos klikom na taster snimi.

 

Nakon snimanja stavke knjižnog odobrenja, program će prikazati poruku o uspešnom unosu i pripremiti formular za unos sledeće stavke knjižnog odobrenja.

 

Pored polja artikal nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni odabrani” koji služe za šifriranje novog artikla odnosno izmenu trenutno izabranog artikla iz liste.

 

Da

Opis

Opis stavke Ulaznog knjižnog odobrenja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno podacima o artiklu. Ukoliko želite, u ovo polje možete upisati proizvoljni tekst koji će biti prikazan u koloni “opis” prilikom štampe knjižnog odobrenja.

Da

Poreska stopa

Poreska stopa stavke knjižnog odobrenja

Nakon odabira artikla ovo polje će automatski biti popunjeno.

 

Ukoliko želite, poresku stopu možete promeniti izborom odgovarajuće stope iz padajuće liste.*

Da

Količina

Količina artikla

Polje prihvata numerički unos.

U ovo polje treba uneti količinu sa ulaznog knjižnog odobrenja.

Da

Deo mere

Deo mere jedne stavke knjižnog odobrenja u odnosu na jedinicu mere artikla u šifarniku

U ovo polje treba upisati deo mere jedne stavke knjižnog odobrenja u odnosu na jedinicu mere artikla u šifarniku. Polje služi za premošćavanje razlike u veličini pakovanja artikala koji se ne vode komadno.

Primer:

Ukoliko unosimo stavku za artikal “Mleko” koje vodimo u litrima, a na knjižno odobrenjeu imamo 20 pakovanja mleka od 0.5 litara, u količinu unosimo 20 a u deo mere 0.5.

Ukupna količina koja će biti uneta u magacin je količina * deo mere, što u ovom slučaju daje 10 litara mleka.

Da

Rabat

Rabat u % za aktuelnu stavku knjižnog odobrenja

Rabat izražen za aktuelnu stavku na knjižno odobrenjeu

Da

Jedinična cena

Jedinična cena stavke knjižnog odobrenja (bez PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

 

Da

Jedinična cena sa PDV

Jedinična cena stavke knjižnog odobrenja (sa PDV)

Ovo polje će biti automatski popunjeno cenom odabranog artikla.

 

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno bez rabata

Ukupna cena bez rabata sa knjižnog odobrenja

Nakon unosa program će automatski izknjižnog odobrenjati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno

Ukupna cena sa PDV sa knjižnog odobrenja

Nakon unosa program će automatski izknjižnog odobrenjati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ukupno sa PDV

Ukupna cena sa PDV sa knjižnog odobrenja

Nakon unosa program će automatski izknjižnog odobrenjati vrednosti ostalih cenovnih polja.

 

Ukoliko želite, cenu možete promeniti i ručno.*

Da

Ulaz iz magacina

Magacin koji će biti razdužen unosom ove stavke

Magacin možete odabrati iz padajuće liste.

 

Magacin koji odaberete biće zadužen robno i finansijski, količinom koju unesete odnosno ukupnim iznosom sa PDV aktuelne stavke.

 

Pored polja za odabir magacina nalaze se tasteri “Šifriraj” i “Izmeni”, koji prikazuju formulare za unos odnosno izmenu magacina.

 

Da

 

 

* Pri promeni poreske stope, jedinične cene, rabata, jedinične cene sa PDV-om, ukupne cene bez rabata, ukupne cene ili ukupne cene sa PDV-om, program će automatski izknjižnog odobrenjati ostala polja u odnosu na vrednost promenjenog polja. U nekim slučajevima će nakon promene cene artikla sa PDV-om neke od ostalih cena imati više od 2 decimale, što je neophodno za precizno knjižnog odobrenjanje ukupnih vrednosti. Prilikom štampe i u prikazu stavki knjižnog odobrenja, sve cene će biti prikazane zaokružene na 2 decimale.

 

Nakon unosa podataka o stavci knjižnog odobrenja, klikom na taster snimi završavate unos stavke, nakon čega program prikazuje poruku o uspešnom unosu i priprema formular za unos sledeće stavke.

 

Prelazak na sledeće polje u formularu je moguć pritiskom na taster enter.

 

Nakon što ste uneli sve stavke knjižnog odobrenja, zatvorite formular klikom na X u gornjem desnom uglu formulara za unos stavke knjižnog odobrenja, ili pritiskom na taster Escape, nakon čega ćete se vratiti na listu stavki knjižnog odobrenja.

 

 

 

Listu stavki knjižnog odobrenja možete filtrirati tako što ćete proširiti inicijalno nevidljivi formular za pretragu stavki, na desnoj strani formulara za unos stavki knjižnog odobrenja.

 

Nakon što ste završili unos knjižnog odobrenja zatvorite formular za unos, i programe će se vratiti na listu primljenih knjižnog odobrenja u kojoj se sada nalazi i Vaš upravo kreirani knjižno odobrenje.