Upravljanje korisnicimaLozinka koju ste dobili uz svoj nalog je slučajno generisana i često teška za pamćenje. Uz to, sa aspekta bezbednosti dobro je promeniti podrazumevanu lozinku odmah nakon prvog prijavljivanja za rad sa programom.

 

Svoju lozinku možete promeniti tako što ćete najpre na osnovnom prozoru aplikacije izabrati grupu “Podešavanja” na levoj strani prozora, a zatim kliknuti na taster “Korisnici”.

 

Program će prikazati listu korisnika, sa prikazanim korisničkim imenima i imenom i prezimenom korisnika.

 

Ukoliko upravljanje korisnicima radite prvi put posle kreiranja vašeg webracun.net naloga, u listi ćete imati samo jednog korisnika, sa korisničkim imenom koje Vam je dodeljeno u konfirmacionom mailu.

 

Izmenu podataka o korisniku možete izvršiti tako što ćete najpre izabrati korisnika iz liste levim klikom na red u kom je prikazan korisnik, a zatim kliknuti na taster “Izmeni”.

 

Za unos novog korisnika kliknite na taster “Dodaj” i program će Vam prikazati identičan formular kao i kod promene podataka.

 

 

Program će Vam prikazati formular za unos podataka o korisniku.

 

 

Polje

Opis

Korisničko ime

Korisničko ime korisnika aplikacije koje će korisnik koristiti za pristup programu.

Lozinka

Polje za unos žejlene lozinke. Ukoliko ispravljate podatke o korisniku a ne želite promenu lozinke ostavite ovo polje prazno.

Ime

Ime korisnika

Prezime

Prezime korisnika

 

 

Polje lozinka će uvek biti prazno i ako ne želite promenu lozinke ne unosite ništa u to polje i prilikom promene ostalih podataka o korisniku lozinka neće biti promenjena.

 

 

Sva polja u formularu za izmenu podataka o korisniku su obavezna.

 

Nakon što ste uneli podatke snimite promene kllikom na taster “Snimi”.

 

U slučaju da neko od obaveznih polja nije popunjeno, ili je neko od polja neispravno popunjeno, program će prilikom snimanja promena prikazati detaljnu grešku u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije, i uz to obeležiti žutim okvirom polja koja nisu ispravno popunjena. Podatke o grešci za konkretno polje možete dobiti tako što ćete kursor miša postaviti iznad polja koje je obeleženo žutim okvirom.

 

 

Nakon što ste uspešno promenili lozinku program će Vas obavestiti o promeni porukom o uspešnom unosu u gornjem desnom uglu glavnog prozora aplikacije.

 

 

Posle promene lozinke morate se ponovo prijaviti za rad sa programom. Za to je dovoljno da ponovo učitate stranicu, u većini pretraživača je to najlakše učiniti klikom na taster reload ili pritiskom na taster F5.